Sie sind hier: Start » Innovatie
 
 
 

Innovatie

Als dienstverlener willen wij niet alleen ons, maar vooral ook uw concurrentievoordeel waarborgen. Daarom zijn wij altijd op zoek naar verbeteringen en verdere ontwikkelingsmogelijkheden van onze producten en processen. Naast onze voortdurend groeiende ervaring door lopende projecten worden vooral ook de suggesties en behoeften van onze klanten meegenomen in de ontwikkeling van innovatieve ideeÎn.

Voor het aannemen en realiseren van uw ideeÎn hebben wij een eigen onderzoeks- en ontwikkelingsteam in het leven geroepen. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende vakgebieden en beoordeelt interne en externe ideeÎn op hun haalbaarheid. Met creativiteit en knowhow zijn op die manier al veel verbeteringsvoorstellen in de praktijk omgezet.
  • Besturingstechniek: Geavanceerde PLC-regeltechniek met computergestuurd signaleringssysteem en pompaandrijvingen met toerentalgeregeling betekent voor u een maximum aan efficiÎntie, veiligheid en milieuvriendelijkheid
  • Pomphaspels: voor de regeneratie van bronnen en de bepaling van K-waarde en zandgehalte conform de DVGW-certificering.

  • Grondwaterpeilmeting met gegevensoverbrenging of per GPRS-gestuurde regelschuif zonder aansluiting aan het elektriciteitsnet en zonder stroomaggregaat door onze hybride-module met accu, geladen door gecombineerde zonnepanelen- en windenergie-installatie.

  •  DSI (Düsensauginfiltration): Gepatenteerde methode voor het infiltreren van water in een stromende grondwatergeleiding bijvoorbeeld voor het verlagen van het grondwater door bronbemaling. gedetaileerde informatie vind u in ons productdatablad.

  • Hydrocycloon: Gebruikmaking van de centrifugaalkracht om hoge afzettingspercentages en snelle scheiding van vaste stoffen en water te bereiken.

  • MiP Horiwand: Door het vermengen van verschillende bodemlagen onder toevoeging van een cement-suspensie maken wij horizontale diepwanden als dichtwand tot op 6 meter diepte.

  • HW-Backreamer: Met onze gepatenteerde „Installatie voor spoelboringen van boorgaten in bodems“ zijn wij in staat, de zogenaamde „filterkoek“, bij een spoelboring in fijnkorrelig los gesteente in een bepaald gebied van de boring, los te maken om zo de opbrengst van de latere bron aanzienlijk te kunnen verhogen. 
Reinders Wessemius B.V. | Charles Darwinstraat 12 te | 7825 AC Emmen