Sie sind hier: Start » Carriere » Opleidingen
 
 
 
 • Opleiding tot Boormeester m/v

  Werkzaamheden

  Om ondergrondse watervoorraden te kunnen gebruiken boren onze boormeesters diep in de aarde. Met proefboringen bepalen zij, waar goed drinkwater te vinden is. Ze richten bouwplaatsen in, boren putschachten, leggen pijpleidingen aan en bouwen pompinstallaties in, om water naar boven te brengen. Met hun boringen vinden ze echter ook bodemschatten of ontdekken zij grondwatervoorraden. Bovendien saneren zij oudere putten en bouwen installaties om het grondwaterpeil te verlagen voor funderingen - d.w.z. voor het fundament van bouwwerken.

  Werkzaamheden in detail

  • Inrichting en afscherming van boorplaatsen resp. grondboringslocaties.
  • Kiezen en configureren van boorapparatuur en -gereedschappen
  • Boringen voor onderzoekingen van bouwgronden
  • Verticale en horizontale boringen middels verschillende boormethodes
  • Inbrengen van filters en vulgrind in de putten
  • Onderhoud en sanering van putten
  • Bouw en bedrijf van installaties voor het verlaging van het grondwater
  • Bediening en onderhoud van apparatuur, installaties en machines
  • Uitvoering van metingen

  De opleiding

  De opleiding duurt 3 jaar en vindt plaats via de (KvK).

  Toelatingseisen voor de opleiding bij Hölscher Wasserbau, Haren/Ems, Duitsland

  Diploma middelbaar onderwijs

 • Opleiding tot administratief medewerker m/v

  Werkzaamheden

  Administratieve medewerkers voeren alle commercieel-administratieve en organisatorische werkzaamheden binnen een bedrijf uit en zorgen ervoor, dat de bedrijfsinformatie- en communicatiestroom soepel verloopt.

  Werkzaamheden in detail

  • Verwerking van orders en facturen
  • Uitvoering van voorraad economische werkzaamheden
  • Uitvoering van taken betreffende het personeelsmanagement
  • Taken in de bedrijfsadministratie
  • Werkzaamheden in het algemene office-management en alle organisatorische taken

  De opleiding

  De opleiding duurt 3 jaar en geschiedt via de KvK. De opleiding Economie (hogere handelsschool) wordt als 1 opleidingsjaar gerekend.

  Toelatingseisen voor de opleiding bij Hölscher Wasserbau, Haren/Ems, Duitsland

  Mavo en beroepsopleiding Economie (hogere handelsschool)

 • Opleiding elektricien - energie- en gebouwtechniek m/v

  Werkzaamheden

  Elektriciens (m/v) van de vakrichting energie- en gebouwtechniek plannen en installeren installaties voor de elektrotechnische energievoorziening en infrastructuur van gebouwen. Montage, inbedrijfstelling en onderhoud behoren tot hun takenpakket.

  Werkzaamheden in detail

  • Ontwerp en planning van systemen voor de energievoorziening en gebouwtechniek.
  • Het installeren en in bedrijf stellen van installaties en componenten
  • Controle en onderhoud van elektrische installaties, apparatuur en veiligheids- voorzieningen
  • Documentatie van uitgevoerde werkzaamheden

  De opleiding

  De opleiding duur 3,5 jaar en geschiedt via de HWK. De beroepsopleiding Elektrotechniek wordt als 1 opleidingsjaar gerekend.

  Toelatingseisen voor de opleiding bij Hölscher Wasserbau, Haren/Ems, Duitsland

  Mavo en beroepsopleiding Elektrotechniek

 • Opleiding tot bankwerker m/v

  Werkzaamheden

  Bankwerkers vervaardigen machines, apparaten, systemen, installaties en producten van de pons-, snij- en omvormtechniek evenals van de inrichtings- en matrijzenbouwtechnologie. Daarnaast worden deze door hen onderhouden en gerepareerd.

  Werkzaamheden in detail

  • Bediening van CNC-gestuurde gereedschapsmachines of productiesystemen
  • Uitvoering van onderhoudswerkzaamheden
  • Het in bedrijf stellen van machines en installaties
  • Het uitvoeren van draai- of freeswerkzaamheden; ook met de hand
  • Het uitvoeren van kwaliteitscontroles met behulp van schuifmaten, -bouten en apparatuur voor oppervlaktemeting.

  De opleiding

  De opleiding duur 3,5 jaar en geschiedt via de HWK. De beroepsopleiding Metaaltechniek wordt als 1 opleidingsjaar gerekend.

  Toelatingseisen voor de opleiding bij Hölscher Wasserbau, Haren/Ems, Duitsland

  Diploma middelbaar onderwijs met beroepsopleiding Metaaltechniek

 • Opleiding tot voertuigmonteur m/v

  Werkzaamheden

  Voertuigmonteurs (m/v) met het accent op personenwagentechniek onderhouden meersporige voertuigen, die voor het vervoer van maximaal negen personen zijn bestemd. Zij controleren de voertuigtechnische systemen en voeren reparaties uit. Op verzoek rusten zij de personenwagens uit met extra voorzieningen, speciale uitrustingen en onderdelen.

  Werkzaamheden in detail

  • Diagnose van fouten of storingen aan personenwagens resp. de systemen en componenten daarvan; opsporen van de oorzaken, onderhoud van de systemen
  • Montage, Demontage en instandhouding van personenwagens en hun systemen, componenten en bouwgroepen
  • Uitrusten, ombouwen en aanpassen van personenwagens en hun systemen
  • Testen en onderzoeken van voertuigen conform de wettelijke voorschriften
  • Bediening en inbedrijfstelling van voertuigen en hun systemen
  • Updaten van systemen en testapparatuur
  • Uitvoering van een eindcontrole

  De opleiding

  De opleiding duur 3,5 jaar en geschiedt via de HWK. De beroepsopleiding Voertuigtechniek wordt als 1 opleidingsjaar gerekend.

  Toelatingseisen voor de opleiding bij Hölscher Wasserbau, Haren/Ems, Duitsland

  Diploma middelbaar onderwijs met beroepsopleiding Voertuigtechniek

 • Opleiding tot speciaal-grondbouwer m/v

  Werkzaamheden

  Speciaal-grondbouwers (m/v) scheppen voorwaarden voor grote bouwprojecten: zij bouwen funderingen, verankeringen en beveiligen diepe bouwkuipen. Speciaal-grondbouwers (m/v) werken vooral voor bouwbedrijven in de grondbouw evenals in de bruggen- en tunnelbouw. Bovendien is hun kennis in de aardolie- en aardgasindustrie, bijv. bij test- of verkenningsboringen, gevraagd.

  Werkzaamheden in detail

  • Inrichting en afscherming van boorplaatsen resp. bouwlocaties.
  • Het onderzoeken van bouwgronden en het nemen van grondmonsters
  • Testen van grondmonsters, opstellen van een lagenstructuur voor de analyse van de bodemsamenstelling van de ondergrond
  • Uitvoeren van boringen voor bouwgrondonderzoek, waterwinning of verlaging van het grondwater
  • Realiseren van speciale bouwkuipen in het grondwater
  • Het nemen van bemalingsmaatregelen, zoals het verwijderen van lekwater en grondwater uit bouwkuipen
  • Instandhouding van apparatuur, installaties en machines voor de speciale dieptebouw
  • Documentatie van de uitgevoerde werkzaamheden

  De opleiding

  Speciaal-dieptebouwer is een erkend beroep volgens de wet voor beroepsopleidingen. De opleiding duurt 3 jaar en geschiedt via de IHK (KvK).

  Toelatingseisen voor de opleiding bij Hölscher Wasserbau, Haren/Ems, Duitsland

  Diploma middelbaar onderwijs

 • Opleiding tot elektricien m/v voor bedrijfstechniek

  Werkzaamheden

  Elektriciens (m/v) voor bedrijfstechniek werken vaak voor fabrikanten van industriƎle procesbesturingsinrichtingen, bijvoorbeeld besturingen met opgeslagen programma (PLC's) of installaties voor de meet-, besturings- en regeltechniek. Elektro-installatiebedrijven die technische uitrustingen van gebouwen installeren of energiebedrijven bieden eveneens werkgelegenheid. Het spectrum van mogelijke werkvelden is zeer gevarieerd en reikt daarbij van de producerende industrie tot vliegvelden of ziekenhuizen.

  Werkzaamheden in detail

  • Voorzieningen voor communicatie- en lichttechniek
  • Ontwerpen van wijzigingen en uitbreidingen van elektrische installaties
  • Het installeren en in bedrijf stellen van installaties en componenten
  • Controle van werkuitvoeringen van dienstverleners en andere gespecialiseerde werkzaamheden; maken van tijds- en werkafspraken
  • Installeren, onderhouden en repareren van alle elektrische bedrijfs-, productie- en procesinstallaties
  • Inrichten, onderhouden en storingen verhelpen van schakel- en besturingsinstallaties evenals van installaties voor de energievoorziening

  De opleiding

  De opleiding duurt 3,5 jaar en geschiedt via de IHK (KvK).

  Toelatingseisen voor de opleiding bij Hölscher Wasserbau, Haren/Ems, Duitsland

  Diploma middelbaar onderwijs met beroepsopleiding elektrotechniek

 
Reinders Wessemius B.V. | Charles Darwinstraat 12 te | 7825 AC Emmen